Bolagsordning

Kalendarium

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Memorandum

Styrelse

Bolagets styrelse utgörs vid datumet för Bolagsbeskrivningen av ordföranden Henrik Sundewall och styrelseledamöterna Niklas Bakos, Niclas Kjellgren samt Harri Manninen.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR
BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN
BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE
Henrik Sundewall Ordförande 1969
Ja
Ja
Niclas Kjellgren Ledamot 1978
Ja
Nej
Niklas Bakos Ledamot och VD 1978
Nej
Nej
Harri Manninen Ledamot 1979
Ja
Ja

HENRIK SUNDEWALL, STYRELSEORDFÖRANDE

Biografi:

Henrik har lång erfarenhet av näringslivet genom ledande positioner inom bolag som ICL/Fujitsu och Kinnevik/Modern Times Group MTG. Henrik har vidare erfarenhet från noterade bolag som innefattar roller som VD såväl som styrelseordförande och besitter lång erfarenhet av styrelsearbete och allmän bolagsdrift.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Mockfjärdshus AB Styrelseledamot 2017
JVM Group AB Styrelseordförande 2017
TBS Group AB Styrelseordförande 2017
Eyeonid Group AB (publ) Styrelseordförande 2016
Abelco Investment Group AB (publ) VD & Styrelseledamot 2016
Foap AB Styrelseordförande 2014
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
Vinfabriken Sverige AB Styrelseledamot 2016-2017
Cefour International AB Styrelseledamot 2016-2017
Umida Group AB (publ) VD & Styrelseledamot 2015-2017
Dilamino AB Styrelseledamot 2008-2014
Forth & Mypitch Group AB Styrelseledamot 2011-2013
Swilkenbridge Group AB VD 2009-2013

NIKLAS BAKOS, STYRELSELEDAMOT OCH VD

Biografi:

Niclas har en examen på masternivå inom mediateknik från Linköpings universitet. Han har tidigare arbetat inom spelindustrin för stora förläggare som Glu Mobile och Namco Bandai och är rådgivare åt flertalet mobilspelutvecklare som Apple-prisbelönta About Fun och och svenska Corncrow Games.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Inga övriga pågående uppdrag - -
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
Inga avslutade uppdrag - -

HARRI MANNINEN, STYRELSELEDAMOT

Biografi:

Harri har en examen på kandidatnivå inom nationalekonomi med inriktning mot entreprenörskap och tidiga kapitalanskaffningar från Helsingfors handelshögskola (Aalto) i Finland. Han har 15 års erfarenhet inom spelindustrin. Han var medgrundare av Rocket Pack (Finland) som blev uppköpt av Walt Disney där han även jobbat tre år som direktör för Disney Interactive. Efter sitt uppdrag på Walt Disney har Harri varit ängelinvesterare i en handfull bolag. Utöver tidigare uppdrag har Harri även varit medgrundare och rådgivare till Matchmade (Shark Punch) som är en ledande influencer marknadsföringsplattform för spel. Idag jobbar han som direktör för Nordic XR Startups, en investerare och accelererare av VR/AR bolag.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Bastvik Capital Oy Play Partner och 2018
Ventures Pte.Ltd. Nordic Styrelseledamot 2018
XR Startups Oy Styrelseledamot 2017
Olivera Capital Oy Styrelseledamot / Partner 2014
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
Shark Punch Styrelsemedlem och VD 2014-2016
Marski Capital Partner 2011-2013

NICLAS KJELLGREN, STYRELSELEDAMOT

Biografi:

Niclas har påbörjade men ej avslutade studier från KTH Stockholm elektroteknik, med inriktning elektromagnetisk vågfältsutbredning. Han har startat och framgångsrikt drivit flertalet konsultbolag i Kista med kunder som Ericsson, Nokia etc inom området mobilnät med inriktning RF-teknik. Numera aktiv inom fastighetsutveckling. Niclas agerar också i egenskap av ängelinvesterare med primärt fokus på medtech, maskininlärning samt AR/ VR. Lång erfarenhet av styrelsearbete och allmän bolagsdrift.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Fastighetsaktiebolaget Caracol (publ) Styrelseledamot 2017
Sensa Bues AB Styrelseledamot 2017
Caracol Holding AB Styrelseledamot 2017
Videncia AB Styrelseledamot 2017
Sensic AB Styrelseledamot 2017
Bostadsaktiebolaget Ekeby Holding Styrelseledamot 2017
Valhalla Kommersiella AB Styrelseledamot 2017
Fastighets AB Rentor Styrelseledamot 2017
Recibir Invest AB Styrelseledamot 2016
MBRT Invest kommanditbolag Komplementär 2015
MBRT Consulting AB Styrelseledamot 2009
Erwator Kommanditbolag Komplementär 2005
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
Occom Loket AB Styrelsemedlem 2013-2014
Occom Utby AB Styrelseledamot 2013-2014
Occom förvaltning AB Styrelseledamot 2012-2014
Occom Lättviktaren AB Styrelseledamot 2011-2014
Occom Sofielund AB Styrelseledamot 2011-2014
Skånska Vårdfastigheter AB Styrelseordförande 2011-2014
APTS Rudhög AB Styrelseledamot 2010-2014
Valhalla Kommersiella AB Styrelseledamot 2010-2014
Occom Granen AB Styrelseledamot 2013-2013
Fastighets AB Gamla Huddingevägen Styrelseledamot 2012-2013
Lidingö Projektutveckling AB Styrelseledamot 2010-2013

Utöver ovan har Niclas Kjellgren ägarintresse i följande bolag (ägande genom koncern fastighetsaktiebolaget Caracol (publ)): Occom Ärlan AB, Sköldingevägen Bostäder Kommanditbolag, Bostadsaktiebolaget Ekeby, Flyginfarten Säby Holding AB, Loket Hägersten Projekt AB, Lidingö Bowling och Sportsbar AB, BostadsAB Ekeby 2.

Ledning

NIKLAS BAKOS, STYRELSELEDAMOT OCH VD

Se information under ”Styrelse”

ADAM HEMMING, CRO

Biografi:

Innehar en kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk historia från University of Manchester i Storbritannien. Han har mångårig erfarenhet från försäljning inom mediabranschen med ledande roller från bland annat ZenithOptimedia och Aegis Media.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Inga övriga pågående uppdrag - -
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
ZenithOptimedia CEO, Managing Director 2009-2015

EMILIO LANDO, CTO CLIENT

Biografi:

Emilio har en civilingenjörsexamen på masternivå från Kungliga Tekniska Högskolan inom Datateknik med specialisering inom HCI (Human and Computer Interaction). Han har tidigare varit med och startat WHEELCHVR, ett bolag som försökte motverka åksjuka i VR, samt drivit projekt där en VR upplevelse förstärks med adderad teknik i form av kroppstracking.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Inga övriga pågående uppdrag - -
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
Inga avslutade uppdrag - -

JOHAN BERGEBO, CTO SERVER

Biografi:

Har påbörjade men inte slutförda studier inom IT och robotik från Kungliga Tekniska Högskolan samt Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat sju år totalt inom Fintech branschen varav fyra år i ledande roller och tre inom riskanalys och mjukvaruutveckling. Han har bland annat arbetat för Klarna.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning Tillträdde
Inga övriga pågående uppdrag - -
Avslutade uppdrag de senaste fem åren Befattning Period
Inga avslutade uppdrag - -

Ägarfördelning

Ägarstruktur per datumet för bolagsbeskrivningens avgivande

Namn Antal aktier Ägarandel, kapital och röster
Recibir Invest AB (Niclas Kjellgren) 3 012 030 28,31%
Niklas Bakos 2 927 400 27,51%
Louer Invest AB (Pontus Dahlström) 964 572 9,07%
Mangold Fondkommission AB 610 813 5,74%
Nordic XR Startups Oy 392 931 3,69%
Phil Townend 285 061 2,68%
Dabber AB 229 040 2,15%
Jonas Örtegren 217 609 2,05%
Mikael Arvhammar 178 864 1,68%
Joakim Öhrner 171 780 1,61%
Övriga aktieägare 1 649 851 15,51%
Totalt 10 639 951 100,00%

Mentor

Mangold Fondkommission AB

tel: 08-503 015 50

Engelbrektsplan 2

114 34 Stockholm

Revisor

Advertys revisor är R3 Revisionsbyrå KB. Fredrik Lundberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Revisorns kontorsadress är R3 Revisionsbyrå Riddargatan 30, 114 57, Stockholm.

Login

Reset password